فصل دوازدهم (تکمیل)

ترجمه تخته نوشت های بارت

مدیر انجمن: مترجمین

قفل شده
نمایه کاربر
bart
مترجمین
مترجمین
پست: 299
تاریخ عضویت: چهار شنبه 12 خرداد 1389, 6:46 pm
محل اقامت: ایران
تماس:

فصل دوازدهم (تکمیل)

پست توسط bart » یک شنبه 17 مرداد 1389, 6:32 am

قسمت 1 - *
قسمت 2 - دیگه پیام های مخفی الکی را در نوشته ام گم و گور نمی کنم!
قسمت 3 - من افراد بی اختیار را غافلگیر نمی کنم ! [M]
قسمت 4 - من بازیگر نقش رییس جمهور نیستم ! [M]
قسمت 5 - من ششمین عضو گروه "بیتل ها" نیستم ! [M]
قسمت 6 - من فقط در صورتی که ازم بخوان، نمونه ادرارمو تهیه می کنم!
قسمت 7 - "پرستار"، خریدنی و فروختنی نیست ! [M]
قسمت 8 - زنگ علوم نباید غم انگیز تموم بشه!
(داخل اپیزود، مدیر مدرسه اسکینر: من هیچم خنگول نیستم!)
قسمت 9 - شبکه تلویزیونی، نمُرده است ! [M]
قسمت 10 - من دیگه "سگ ها رو آزاد" نمی کنم ! [M]
قسمت 11 - من دارو های معلم را قایم نخواهم کرد ! [M]
قسمت 12 - من صورت حساب مدیر را منتشر نخواهم کرد ! [M]
قسمت 13 - اون همستر عمرشو نکرده بود!
قسمت 14 - من عفو ریاست جمهوری نمی خرم ! [M]
قسمت 15 - "جزیره وسوسه" مزخرف نبود ! (نام یک برنامه تلویزیونی) [M]
قسمت 16 - من معاون رییس جمهور را نخواهم ترساند ! [M]
قسمت 17 - دیگه روی اسناد و مدارک، سیفون نمی کشم!
قسمت 18 - آتیش تمیز کننده نیست!
قسمت 19 - "از پدرم به ارث بردم" دلیل نمیشه!
قسمت 20 - امروز روز ماترا (یک جور هیولا) نیست! (اشاره به روز مادر)
قسمت 21 - من نباید حالا 21 ساله شده باشم! (اشاره به اینکه حالا 11 سال بود که بارت 10 سال داشت!)


M = Mamali_Simpson
ترجمه: فرید + محمد صالحی
آخرین ويرايش توسط 3 on bart, ويرايش شده در 0.

نمایه کاربر
bart
مترجمین
مترجمین
پست: 299
تاریخ عضویت: چهار شنبه 12 خرداد 1389, 6:46 pm
محل اقامت: ایران
تماس:

نسخه انگلیسی

پست توسط bart » یک شنبه 17 مرداد 1389, 6:32 am

ورژن اصلی تخته نوشته ها:

قسمت 1 - *
قسمت 2 - I will not plant subliminal messagores
قسمت 3 - I will not surprise the incontinent
قسمت 4 - I am not the acting president
قسمت 5 - I was not the sixth Beatle
قسمت 6 - I will only provide a urine sample when asked
قسمت 7 - The nurse is not dealing
قسمت 8 - Science class should not end in tragedy
(داخل اپیزود، مدیر مدرسه اسکینر:) I ain't not a dorkus
قسمت 9 - Network TV is not dead
قسمت 10 - I will not "let the dogs out"
قسمت 11 - I will not hide the teacher's medication
قسمت 12 - I will not publish the principal's credit report
قسمت 13 - The hamster did not have a "full life"
قسمت 14 - I will not buy a presidential pardon
قسمت 15 - "Temptation Island" was not a sleazy piece of crap
قسمت 16 - I will not scare the vice president
قسمت 17 - I will not flush evidence
قسمت 18 - Fire is not the cleanser
قسمت 19 - Genetics is not an excuse
قسمت 20 - Today is not Mothra's Day
قسمت 21 - I should not be twenty-one by now

قفل شده