فصل یازدهم (تکمیل)

ترجمه تخته نوشت های بارت

مدیر انجمن: مترجمین

قفل شده
نمایه کاربر
bart
مترجمین
مترجمین
پست: 299
تاریخ عضویت: چهار شنبه 12 خرداد 1389, 6:46 pm
محل اقامت: ایران
تماس:

فصل یازدهم (تکمیل)

پست توسط bart » شنبه 16 مرداد 1389, 10:44 pm

قسمت 1 - جمعه ها روز "انتخاب زیر شلواری" نیست ! [Mamali]
قسمت 2 - "گوشت خوک" یک "فعل" نیست ! [Mamali]
قسمت 3 - من آخرین "دون کیشوت" نیستم ! [Mamali]
قسمت 4 - *
قسمت 5 - من جایزه نوبل گ-و-ز دادن رو نبُردم!
قسمت 6 - من دیگه دو "قید منفی ساز" را در یک جمله استفاده نخواهم نکرد! [Mamali]
قسمت 7 - سبیل آتشی (مشهور به هندی) ریشه فرهنگی ما نیست!
قسمت 8 - من آدم های مُرده نمی بینم! (اشاره به فیلم حس ششم)
قسمت 9 - هیچوقت کلیه ام را در سایت ای-بی به فروش نمی گذارم!
قسمت 10 - من دیگه با "پشکل" هنر نمایی نمی کنم ! [Mamali]
قسمت 11 - صدا زدنشو تموم می کنم!
قسمت 12 - دلقک کلاس بودن، حرفه ای با حقوق و مزایا نیست!
قسمت 13 - معلمان جایگزین مثل گوشت مرده ی پوست نیستن!
قسمت 14 - تعلیق من دوجانبه نیست ! [Mamali]
قسمت 15 - اروغ, یک گزارش شفاهی نیست ! [Mamali]
قسمت 16 - بازی وسطو, فقط محدود به کلاس ژیمناستیک است ! [Mamali]
قسمت 17 - "غیر قابل اشتعال" نوعی مبارزه طلبی نیست ! [Mamali]
قسمت 18 - هیچ فرشته ای "اینجا"ی منو نوازش نکرد!
قسمت 19 - من با بورسیه رشته گ-و-ز بال به اینجا نرسیدم!
قسمت 20 - قول میدم بالای گور کسی نرقصم!
قسمت 21 - من نمی توانم یک دانش آموز جایگزین استخدام کنم ! [Mamali]
قسمت 22 - من دیگه از صداهای درون سرم اطاعت نمی کنم ! [Mamali]
آخرین ويرايش توسط 5 on Mamali_Simpson, ويرايش شده در 0.
دلیل: ترجمه

نمایه کاربر
bart
مترجمین
مترجمین
پست: 299
تاریخ عضویت: چهار شنبه 12 خرداد 1389, 6:46 pm
محل اقامت: ایران
تماس:

ورژن اصلی

پست توسط bart » سه شنبه 19 مرداد 1389, 7:15 pm

قسمت 1 - Fridays are not "pants optional"
قسمت 2 - Pork is not a verb
قسمت 3 - I am not the last Don
قسمت 4 -
قسمت 5 - I did not win the Nobel Fart Prize
قسمت 6 - I won't not use no double negatives
قسمت 7 - Indian burns are not our cultural heritage
قسمت 8 - I can't see dead people
قسمت 9 - I will not sell my kidney on eBay
قسمت 10 - I will not create art from dung
قسمت 11 - I will stop phoning it in
قسمت 12 - Class clown is not a paid position
قسمت 13 - Substitute teachers are not scabs
قسمت 14 - My suspension was not mutual
قسمت 15 - A belch is not an oral report
قسمت 16 - Dodgeball stops at the gym door
قسمت 17 - Non-flammable is not a challenge
قسمت 18 - I was not touched "there" by an angel
قسمت 19 - I am not here on a fartball scholarship
قسمت 20 - I will not dance on anyone's grave
قسمت 21 - I cannot hire a substitute student
قسمت 22 - "I will not obey the voices in my head"

قفل شده