فصل شانزدهم (تکمیل)

ترجمه تخته نوشت های بارت

مدیر انجمن: مترجمین

قفل شده
نمایه کاربر
bart
مترجمین
مترجمین
پست: 299
تاریخ عضویت: چهار شنبه 12 خرداد 1389, 6:46 pm
محل اقامت: ایران
تماس:

فصل شانزدهم (تکمیل)

پست توسط bart » سه شنبه 19 مرداد 1389, 6:29 am

قسمت 1 -
قسمت 2 -
قسمت 3 -
قسمت 4 - سیخونک زدن به یه راکون مُرده تحقیق به حساب نمیاد!
قسمت 5 -
قسمت 6 -
قسمت 7 -
قسمت 8 -
قسمت 9 -
قسمت 10 -
قسمت 11 - آبجوی داخل پاکت شیر، اسمش شیر نیست!
قسمت 12 -
قسمت 13 -
قسمت 14 -
قسمت 15 -
قسمت 16 -
قسمت 17 -
قسمت 18 -
قسمت 19 -
قسمت 20 - آشغال دماغ، ابزار نشان گذاشتن لای کتاب نیست!
قسمت 21 -

نمایه کاربر
bart
مترجمین
مترجمین
پست: 299
تاریخ عضویت: چهار شنبه 12 خرداد 1389, 6:46 pm
محل اقامت: ایران
تماس:

ورژن انگلیسی

پست توسط bart » سه شنبه 19 مرداد 1389, 6:30 am

نسخه اصلی

قسمت 1 -
قسمت 2 -
قسمت 3 -
قسمت 4 - Poking a dead raccoon is not research
قسمت 5 -
قسمت 6 -
قسمت 7 -
قسمت 8 -
قسمت 9 -
قسمت 10 -
قسمت 11 - Beer in a milk carton is not milk
قسمت 12 -
قسمت 13 -
قسمت 14 -
قسمت 15 -
قسمت 16 -
قسمت 17 -
قسمت 18 -
قسمت 19 -
قسمت 20 - A booger is not a bookmark
قسمت 21 -

قفل شده