فصل پانزدهم (تکمیل)

ترجمه تخته نوشت های بارت

مدیر انجمن: مترجمین

قفل شده
نمایه کاربر
bart
مترجمین
مترجمین
پست: 299
تاریخ عضویت: چهار شنبه 12 خرداد 1389, 6:46 pm
محل اقامت: ایران
تماس:

فصل پانزدهم (تکمیل)

پست توسط bart » دو شنبه 18 مرداد 1389, 5:22 am

قسمت 1 - *
قسمت 2 - *
قسمت 3 - *
قسمت 4 - *
قسمت 5 - *
قسمت 6 - چهل سالگی و مجردی خنده دار نیست!
قسمت 7 - *
قسمت 8 - *
قسمت 9 - *
قسمت 10 - *
قسمت 11 - *
قسمت 12 - *
قسمت 13 - *
قسمت 14 - تفکر نمی کنم در اینکه معلما قبلاً چه طوری بودن!
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - *
قسمت 18 - *
قسمت 19 - *
قسمت 20 - *
قسمت 21 - *
قسمت 22 - *

نمایه کاربر
bart
مترجمین
مترجمین
پست: 299
تاریخ عضویت: چهار شنبه 12 خرداد 1389, 6:46 pm
محل اقامت: ایران
تماس:

نسخه انگلیسی

پست توسط bart » دو شنبه 18 مرداد 1389, 5:23 am

ورژن اصلی

قسمت 1 - *
قسمت 2 - *
قسمت 3 - *
قسمت 4 - *
قسمت 5 - *
قسمت 6 - Over forty & single is not funny
قسمت 7 - *
قسمت 8 - *
قسمت 9 - *
قسمت 10 - *
قسمت 11 - *
قسمت 12 - *
قسمت 13 - *
قسمت 14 - I will not speculate on how hot teacher used to be
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - *
قسمت 18 - *
قسمت 19 - *
قسمت 20 - *
قسمت 21 - *
قسمت 22 - *

قفل شده