صفحه 1 از 1

فصل دهم (تکمیل)

ارسال شده: پنج شنبه 14 مرداد 1389, 8:58 pm
توسط bart
قسمت 1: -
قسمت 2 - من دیگر دعاوی بیهوده و بی معنی را در پرونده نمی گذارم! ( Mamali)
قسمت 3 : -
قسمت 4 : -
قسمت 5 - "باسن.کام" ایمیل من نیست. [شهاب]
قسمت 6 - هیچ کس اهمیت نمی دهد که تعریف من از "است" چیست! (Mamali)
قسمت 7- من برای بستنی جیغ نمی زنم.(sorooush)
قسمت 8 - من یک آرایشگر دارای مجوز نیستم! (Mamali)
قسمت 9 - "رئیس جمهور فلان کارو کرد" دلیل نمیشه...!
قسمت 10 - مامان من با جری سینفلد قرار ملاقات نداره. [شهاب]
قسمت 11 - "شری" "رو به عقب" نمی کند (؟)! (Mamali)
قسمت 12 - من دیگر "dirty bird" انجام نمی دهم. (نوعی رقص با تکان دادن آرنج ها مثل بال پرندگان) (Mamali)
قسمت 13 - کسی به سیاتیک(درد عصب نسائی) من توجهی نمیکنه. [شهاب]
قسمت 14 - دهاتی ها هم جزو مردم هستند. [شهاب]
قسمت 15 - گرامر (دستور زبان) وقت هدر دادن نیست. [شهاب]
قسمت 16 - من مصونیت دیپلماتیک ندارم.(sorooush)
قسمت 17 - به جای تو بودن مزخرف نیست. [شهاب]
قسمت 18 - من نمی تونم گناهان رو آمرزش بدم. [شهاب]
قسمت 19 - یه میمون تربیت شده نمی تونه تو دبیرستان تدریس کنه. [شهاب]
قسمت 20 - دندان های لق به کمک من احتیاجی ندارن.(sorooush)
قسمت 21 -من نه آنجا بوده ام و نه آن کار را انجام داده ام.(sorooush)
قسمت 22 - کسی نمی خواد صدای زیربغل منو بشنوه. [شهاب]
قسمت 23 - من خیلی خیلی خسته ام. [شهاب]

ورژن اصلی

ارسال شده: سه شنبه 19 مرداد 1389, 7:12 pm
توسط bart
قسمت 1 -
قسمت 2 - I will not file frivolous lawsuits
قسمت 3 -
قسمت 4 -
قسمت 5 - "butt.com" is not my E-mail address
قسمت 6 - No one cares what my definition of "is" is
قسمت 7 - I will not scream for ice cream
قسمت 8 - I am not a licensed hairstylist
قسمت 9 - "The President did it" is not an excuse
قسمت 10 - My mom is not dating Jerry Seinfeld
قسمت 11 - Sherri does not "got back"
قسمت 12 - I will not do "the dirty bird"
قسمت 13 - No one cares about my sciatica
قسمت 14 - Hillbillies are people too
قسمت 15 - Grammar is not a time of waste
قسمت 16 - I do not have diplomatic immunity
قسمت 17 - It does not suck to be you
قسمت 18 - I cannot absolve sins
(داخل اپیزود به خط میخی:) I will not deface using hieroglyphics where possible
قسمت 19 - A trained ape could not teach gym
قسمت 20 - Loose teeth don't need my help
قسمت 21 - I have neither been there nor done that
قسمت 22 - No one wants to hear from my armpits
قسمت 23 - I'm so very tired