صفحه 1 از 1

فصل بیست و ششم (تکمیل)

ارسال شده: پنج شنبه 1 آبان 1393, 9:18 am
توسط Homer_Simpson
قسمت 1: هشدار: متأسفانه بابای من تو این قسمت نمی میره.
قسمت 2: -
قسمت 3: -
قسمت 4: -
قسمت 5: -
قسمت 6: -
قسمت 7: -
قسمت 8: -
قسمت 9: گوشت گوزن های شمالی مزه ی گوشت مرغ نمیده.
قسمت 10: -
قسمت 11: آدم های برفی آلت تناسلی هویجی ندارن.
قسمت 12: -
قسمت 13: -
قسمت 14: پیکسل آرت هنر واقعی نیست.
قسمت 15: -
قسمت 16: -
قسمت 17: -
قسمت 18: -
قسمت 19: (لیسا می نویسد) به خواهرم پول نخواهم داد که مجازات من را انجام بدهد.
قسمت 20: -
قسمت 21: -
قسمت 22: با آینده نخواهم جنگید.