صفحه 1 از 1

فصل ششم (تکمیل)

ارسال شده: پنج شنبه 20 خرداد 1389, 12:41 pm
توسط Omid
قسمت 1: لوبیاها نه میوه هستند و نه موزیکال.(ZED)
قسمت 2: هیچ کس علاقه ای به لباس زیر من نداره.(sorooush)
قسمت 3: من از خلاصه کردن استفاده نمیکنم.(ZED)
قسمت 4: من روح دوباره بازگشته ي سامي ديويس جي آر نيستم. (masoud)
قسمت 5: -
قسمت 6: -
قسمت 7: من گوشت خوک رو از طريق نامه نمي فرستم(Joker_666)
قسمت 8: من چیزها رو کالبد شکافی نمیکنم مگر برای آموزش.(ZED)
قسمت 9: من کف راهروی هال رو صابونی نمیکنم.(ZED)
قسمت 10: نکالیفم توسط یه مرد یه پایی دزدیده نشده بود.(ZED)
قسمت 11: رالف دیگه واحد کوچکی از حرف نیست,اگه اونو به اندازه کافی بچلونی.(ZED)
قسمت 12:اضافه کردن"فقط یه شوخی بود"توهین به مدیر رو توجیه نمی کنه.(sorooush)
قسمت 13: "بگمن"به طور قانونی حق انتخاب شغل رو نداره.(ZED)
قسمت 14: نوشتن با خط کج و کله اون چیزی نیست که من فکر میکنم.(ZED)
قسمت 15: دفعه بعد منم كه ميرم روي داربست. (masoud)
قسمت 16: من دونات ها رو در شخصیت خودم دار نمیزنم.(ZED)
قسمت 17:من به یاد خواهم داشت دارو هام رو بخورم.(sorooush)
قسمت 18: -
قسمت 19: من دیگه اینورا نمی خرامم مثل اینکه اینجا مال من باشه.(ZED)
قسمت 20: یه مرد خوش مشرب فقط میتونه به مراتب بسیار تنه زده بشه.(ZED)
قسمت 21: من قدرت وکالت کلاس اولی ها رو ندارم.(sorooush)
قسمت 22: گاز اعصاب،اسباب بازی نیست.(sorooush)
قسمت 23: من دیگه خانوم کند ذهن رو مسخره نميکنم.(Joker_666)
قسمت 24: اولین لایحه قانونی مجلس,آروغ زدن رو پوشش نمیده.(ZED)
قسمت 25: اين يك نشانه نيست ... يا هست؟ (masoud)

Re: فصل ششم (تکمیل)

ارسال شده: سه شنبه 19 مرداد 1389, 3:00 pm
توسط mamadmetalic
قسمت 1 -Beans are neither fruit nor musical
قسمت 2 -No one is interested in my underpants
قسمت 3 -I will not use abbrev
قسمت 4 -I am not the reincarnation of Sammy Davis Jr.
قسمت 5 -
قسمت 6 -
قسمت 7 -I will not send lard through the mail
قسمت 8 -I will not dissect things unless instructed
قسمت 9 -I will not whittle hall passes out of soap
قسمت 10 -My homework was not stolen by a one-armed man
قسمت 11 -Ralph won’t “morph” if you squeeze him hard enough
قسمت 12 -Adding “just kidding” doesn’t make it okay to insult the Principal
قسمت 13 -“Bagman” is not a legitimate career choice
قسمت 14 -Cursive writing does not mean what I think it does
قسمت 15 -Next time it could be me on the scaffolding
قسمت 16 -I will not hang donuts on my person
قسمت 17 -I will remember to take my medication
قسمت 18 -
قسمت 19 -I will not strut around like I own the place
قسمت 20 -The Good Humor man can only be pushed so far
قسمت 21 -I do not have power of attorney over first graders
قسمت 22 -Nerve gas is not a toy
قسمت 23 -I will not mock Mrs. Dumbface
قسمت 24 -The First Amendment does not cover burping
قسمت 25-This is not a clue…or is it?