صفحه 1 از 1

فصل اول (تکمیل)

ارسال شده: دو شنبه 17 خرداد 1389, 10:33 pm
توسط Omid
قسمت 1: -
قسمت 2: دیگه گچ تخته رو حروم نمیکنم.
قسمت 3: دیگه تو سالن، اسکیت سواری نمیکنم.
قسمت 4: دیگه سر کلاس آروغ نمیزنم.
قسمت 5: -
قسمت 6: دیگه کسی رو برای شورش کردن، تحریک نمیکنم.
قسمت 7: دیگه سر کلاس عکس زن های لخت رو نمیکشم.
قسمت 8: من تا حالا الویس رو ندیدم.
قسمت 9: -
قسمت 10: دیگه معلمم رو کلوچه صدا نمیکنم.
قسمت 11: جویدن آدامس سیر جالب نیست.
قسمت 12: اونها با من نمیخندن، به من میخندن.
قسمت 13: دیگه تو کلاس های شلوغ، فریاد نمیزنم که آتش سوزی شده.

Re: فصل اول (تکمیل)

ارسال شده: سه شنبه 19 مرداد 1389, 1:13 pm
توسط mamadmetalic
قسمت 1: -
قسمت 2: I will not waste chalk
قسمت 3: I will not skateboard in the halls
قسمت 4: I will not burp in class
قسمت 5: -
قسمت 6: I will not instigate revolution
قسمت 7: I will not draw naked ladies in class
قسمت 8: I did not see Elvis
قسمت 9: -
قسمت 10: I will not call my teacher "Hot Cakes"
قسمت 11: Garlic gum is not funny
قسمت 12: They are laughing at me, not with me
قسمت 13: I will not yell “Fire” in a crowded classroom