صفحه 1 از 1

فصل بیستم (تکمیل)

ارسال شده: پنج شنبه 21 مرداد 1389, 11:07 am
توسط bart
قسمت 1 - *
قسمت 2 - رژیم غذائی معلما داره جواب میده...
قسمت 3 - ماهی به نام "راکتبر" وجود نداره!
قسمت 4 - *
قسمت 5 - من ندیدم هیچ معلمی سیفون گازو بکشه!
قسمت 6 - *
قسمت 7 - موفقیت دم در منتظره!
قسمت 8 - مسیح عصبانی نیست از اینکه تولدش روز کریسمسه!
قسمت 9 - از جوهر غیر قابل پاک شدن، واسه نوشتن روی تخته استفاده نمی کنم!
قسمت 10 - تلویزیون اچ دی تا قرون آخرش می ارزه! (اولین اپیزودی بود که با کیفیت اچ دی پخش شد)
قسمت 11 - شروع لیگ بستکبال دلیل نرفتن به مدرسه نیست!
قسمت 12 - قول میدم با وسایل آموزشی خوش نگذرونم!
قسمت 13 - *
قسمت 14 - با 4 ورق شبدر نمیشه یه آدم فضائی عجیب غریب ساخت!
قسمت 15 - قلک خوکی من متعلق به برنامه کمک به سرمایه امریکا نیست!(Joker_666)
قسمت 16 - *
قسمت 17 - دیگه گوشی موبایل از دور خارج شده ی معلما رو به تمسخر نمی گیرم!
قسمت 18 - موقع تنفس مصنوعی، سس داغ تو دهنش نمی ریزم!
قسمت 19 - *
قسمت 20 - *
قسمت 21 - اسمش فیس بوکه نه ک.و.ن بوک!

ورژن اصلی

ارسال شده: پنج شنبه 21 مرداد 1389, 11:08 am
توسط bart
قسمت 1 - *
قسمت 2 - Teachers diet is working.
قسمت 3 - There is no such month as Rocktober
قسمت 4 - *
قسمت 5 - I did not see Teacher siphoning gas.
قسمت 6 - *
قسمت 7 - Prosperity is just around the corner.
قسمت 8 - Jesus is not mad His birthday is on Christmas
قسمت 9 - I Will Not use Permanet ink on the Chalkboard
قسمت 10 - HDTV is Worth Every Cent (The episode was the first one in HD)
قسمت 11 - "March Madness" is Not an Excuse for Missing School
قسمت 12 - I will not have fun with educational toys.
قسمت 13 - *
قسمت 14 - Four leaf clovers are not mutant freaks.
قسمت 15 - My piggy bank is not entitled to TARP funds.
قسمت 16 - *
قسمت 17 - I will not mock teacher's outdated cell phone.
قسمت 18 - I will not put hot sauce in the CPR dummy.
قسمت 19 - *
قسمت 20 - *
قسمت 21 - It's 'Facebook,' not 'Assbook.'