صفحه 1 از 1

فصل هفدهم (تکمیل)

ارسال شده: سه شنبه 19 مرداد 1389, 6:39 am
توسط bart
قسمت 1 - هنوز هیچ بچه ای این کارو انجام می ده؟ (اشاره به تنبیه کودکان با نوشتن جریمه روی تخته)
قسمت 2 -
قسمت 3 -
قسمت 4 -
قسمت 5 -
قسمت 6 -
قسمت 7 -
قسمت 8 -
قسمت 9 -
قسمت 10 - من از رئیس جمهور باهوش تر نیستم.(sorooush)
قسمت 11 - معلم رو ترک نکردند ..... دوطرفه بوده.(sorooush)
قسمت 12 -
قسمت 13 -
قسمت 14 -
قسمت 15 - من مدفوع سگ را روی هم انبار نمی کنم !
(در پخش اول، این بود:) من اشیاء را به خاطر پول نمی خورم ! (Mamali)
قسمت 16 - من کلاس درس را وارونه نمیکنم! (توضیح :کلاس درس وارونه است.) (Mamali)
قسمت 17 -
قسمت 18 -
قسمت 19 -
قسمت 20 - من داستان فیلمو درز نمی کنم.(sorooush)
قسمت 21 - ژه نِه پارله پاس فرانسایس (من فرانسوی صحبت نمی کنم !) (Mamali)
قسمت 22 - تابستان خوبی داشته باشید ، همگی ! (آخرین قسمت این فصل، پخش شده در آخرین روز اردیبهشت) (Mamali)

ورژن انگلیسی

ارسال شده: سه شنبه 19 مرداد 1389, 6:40 am
توسط bart
قسمت 1 - Does any kid still do this anymore?
قسمت 2 -
قسمت 3 -
قسمت 4 -
قسمت 5 -
قسمت 6 -
قسمت 7 -
قسمت 8 -
قسمت 9 -
قسمت 10 - I am not smarter than the President
قسمت 11 - Teacher was not dumped—it was mutual
قسمت 12 -
قسمت 13 -
قسمت 14 -
قسمت 15 - I will not laminate dog doo
(در پخش اول، این بود:) I will not eat things for money
قسمت 16 - I will not flip the classroom upside down (The classroom is flipped upside down.)
قسمت 17 -
قسمت 18 -
قسمت 19 -
قسمت 20 - I will not leak the plot of the movie
قسمت 21 - Je ne parle pas français ("I do not speak French".)
قسمت 22 - Have a great summer, everyone (last episode of the season)