صفحه 1 از 1

فصل شانزدهم (تکمیل)

ارسال شده: سه شنبه 19 مرداد 1389, 6:29 am
توسط bart
قسمت 1 -
قسمت 2 -
قسمت 3 -
قسمت 4 - سیخونک زدن به یه راکون مُرده تحقیق به حساب نمیاد!
قسمت 5 -
قسمت 6 -
قسمت 7 -
قسمت 8 -
قسمت 9 -
قسمت 10 -
قسمت 11 - آبجوی داخل پاکت شیر، اسمش شیر نیست!
قسمت 12 -
قسمت 13 -
قسمت 14 -
قسمت 15 -
قسمت 16 -
قسمت 17 -
قسمت 18 -
قسمت 19 -
قسمت 20 - آشغال دماغ، ابزار نشان گذاشتن لای کتاب نیست!
قسمت 21 -

ورژن انگلیسی

ارسال شده: سه شنبه 19 مرداد 1389, 6:30 am
توسط bart
نسخه اصلی

قسمت 1 -
قسمت 2 -
قسمت 3 -
قسمت 4 - Poking a dead raccoon is not research
قسمت 5 -
قسمت 6 -
قسمت 7 -
قسمت 8 -
قسمت 9 -
قسمت 10 -
قسمت 11 - Beer in a milk carton is not milk
قسمت 12 -
قسمت 13 -
قسمت 14 -
قسمت 15 -
قسمت 16 -
قسمت 17 -
قسمت 18 -
قسمت 19 -
قسمت 20 - A booger is not a bookmark
قسمت 21 -