صفحه 1 از 1

فصل سیزدهم (تکمیل)

ارسال شده: دو شنبه 18 مرداد 1389, 4:14 am
توسط bart
قسمت 1 - *
قسمت 2 - دیگه کسی اینا رو نمی خونه!
قسمت 3 - یه کوزه پر از آروغ، آزمایش علوم به حساب نمیاد!
قسمت 4 - عشق و حال، حد و اندازه نداره!
قسمت 5 - من چارلی براون ترشی زده نیستم!
قسمت 6 - هیچ سریالی به نام من ساخته نشده!
قسمت 7 - *
قسمت 8 - *
قسمت 9 - *
قسمت 10 - من دست کسی رو که بهم باترفینگر میده گاز نمی گیرم! (اشاره به آگهی های باترفینگر بارت)
قسمت 11 - درخت شکرگذاری یه کُنده ی فرسوده شده نیست!
قسمت 12 - گریه ی میلهاوس رو درآوردن، آزمایش علوم به حساب نمیاد!
قسمت 13 - *
قسمت 14 - خون آشام بودن یک حرفه ی قابل انتخاب نیست!
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - *
قسمت 18 - *
قسمت 19 - قول میدم دیگه درمورد کنسل شدنمون دروغ نگم!
قسمت 20 - *
قسمت 21 - *
قسمت 22 - *

نسخه انگلیسی

ارسال شده: دو شنبه 18 مرداد 1389, 4:15 am
توسط bart
ورژن اصلی

قسمت 1 - *
قسمت 2 - Nobody reads these anymore
قسمت 3 - A burp in a jar is not a science project
قسمت 4 - Fun does not have a size
قسمت 5 - I am not Charlie Brown on acid
قسمت 6 - I do not have a cereal named after me
قسمت 7 - *
قسمت 8 - *
قسمت 9 - *
قسمت 10 - I will not bite the hand that feeds me Butterfingers
قسمت 11 - The Giving Tree is not a chump
قسمت 12 - Making Milhouse cry is not a science project
قسمت 13 - *
قسمت 14 - Vampire is not a career choice
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - *
قسمت 18 - *
قسمت 19 - I will never lie about being cancelled again
قسمت 20 - *
قسمت 21 - *
قسمت 22 - *