فصل بیست و هشتم (همکاری کنید)

ترجمه تخته نوشت های بارت

مدیر انجمن: مترجمین

ارسال پست
نمایه کاربر
Homer_Simpson
مدیر سایت
مدیر سایت
پست: 1437
تاریخ عضویت: شنبه 28 آبان 1390, 5:23 pm

فصل بیست و هشتم (همکاری کنید)

پست توسط Homer_Simpson » یک شنبه 6 بهمن 1398, 5:52 am

قسمت 1: این دست جراحی تامی جان نیاز دارد.
قسمت 2:
قسمت 3: -
قسمت 4: -
قسمت 5:
قسمت 6: -
قسمت 7:
قسمت 8:
قسمت 9: -
قسمت 10: -
قسمت 11: -
قسمت 12 و 13: -
قسمت 14:
قسمت 15: -
قسمت 16:
قسمت 17: -
قسمت 18:
قسمت 19: -
قسمت 20:
قسمت 21: -
قسمت 22:

ارسال پست