صفحه 1 از 1

فصل 32 - قسمت 6: اخبار صوتی

ارسال شده: پنج شنبه 21 اسفند 1399, 10:53 am
توسط Homer_Simpson

تب محتوی های صوتی در اسپرینگفیلد بالا گرفته و سیمپسون ها هم مثل همه از این پدیده ی نوظهور لذت می برند، اما حادثه ای در کمین یکی از سیمپسون هاست...مترجم: homers friend