صفحه 1 از 1

فصل 28 - قسمت 9: آخرین قهرمان کشش

ارسال شده: دو شنبه 5 فروردین 1398, 5:05 am
توسط Homer_Simpson

بعد از اینکه هومر در یک حادثه در نیروگاه آسیب میبیند، آقای برنز اسمیترز را مامور گرفتن امضای فرم رهایی از مسئولیت هومر می کند. در این میان مارج هم ناخواسته وارد ماجرا می شود...

تصویر

مترجم: homers friend

تصویرتصویر