صفحه 1 از 1

فصل 28 - قسمت 3: شهر

ارسال شده: شنبه 27 مرداد 1397, 7:27 am
توسط Homer_Simpson

بعد از اینکه تیم بیسبال بوستون با تقلب تیم بیسبال اسپرینگفیلد را شکست میدهد، هومر به شدت از طرفداران بوستونی متنفر می شود. اما مشکلی جدید در این رابطه در خانه ی سیمپسون ها خودش را نشان میدهد... بارت طرفدار بوستونی هاست...

تصویر

مترجم: homers friend

تصویرتصویر