صفحه 1 از 1

فصل 28 - قسمت 22: شهرک سگ ها

ارسال شده: پنج شنبه 16 فروردین 1397, 10:47 am
توسط Homer_Simpson

بعد از اتفاقاتی که هومر برای زیر نگرفتن دستیار کوچولوی بابانوئل انجام میدهد، شهردار تصمیم به تبدیل اسپرینگفیلد به پایتخت سگ دوستی جهان می گیرد. اما آیا سگ ها هم واکنش مناسبی به این جریان نشان خواهند داد؟

تصویر

مترجم: homers friend

تصویرتصویر