صفحه 1 از 1

فصل 28 - قسمت 12 و 13: چاقالوبی بزرگ

ارسال شده: دو شنبه 27 خرداد 1398, 3:08 am
توسط Homer_Simpson

داستان یک دوستی، یک اتحاد، یک آشنای قدیمی و فراز و نشیب های آن که برگرفته از فیلم موفق گتسبی بزرگ می باشد دوستی ای که آغازی شیرین و پایانی عجیب دارد...

تصویر

مترجم: homers friend

تصویرتصویر