صفحه 1 از 1

فصل 29 - قسمت 10: سرزمین هاو هاو

ارسال شده: چهار شنبه 1 فروردین 1397, 5:02 am
توسط Homer_Simpson

بارت و لیسا بعد از رفتن به یک کنفرانس علمی هر دو عاشق می شوند، اما این بار، بارت عاشق علم شیمی و لیسا عاشق یک نوازنده می شود.

تصویر

مترجم: homers friend

تصویرتصویر