صفحه 1 از 1

فصل 29 - قسمت 11: فرینک آزمونی میشه

ارسال شده: چهار شنبه 2 اسفند 1396, 11:10 am
توسط Homer_Simpson

بعد از برگذاری یک آزمون هوش در شهر برای اهداف سری آقای برنز، هوش لیسا و هومر محک خورده و باعث بروز مسائلی برای آن دو نفر می شود.

تصویر

مترجم: homers friend

تصویرتصویر