صفحه 1 از 1

فصل 27 - قسمت 14: دختری با اندوه مداوم

ارسال شده: شنبه 23 فروردین 1399, 11:54 am
توسط Homer_Simpson

در حالی که هومر سخت درگیر تعمیر یک کاشی در کف آشپزخانه سیمپسون هاست، بارت ناخواسته با زنی بیخانمان آشنا می شود، زنی با گذشته مرموز...مترجم: homers friend