صفحه 1 از 1

فصل 27 - قسمت 6: دوستی با مزایا

ارسال شده: سه شنبه 15 بهمن 1398, 8:15 am
توسط Homer_Simpson

لیسا دوست جدیدی پیدا می کند که به شدت ثروتمند است و هومر و پدر این دختر نیز با هم دوست می شوند اما لیسا متوجه می شود که…مترجم: سالــــوادور