صفحه 1 از 1

فصل 27 - قسمت 2: سرنخ های یک کارآگاه

ارسال شده: چهار شنبه 15 آبان 1398, 12:58 pm
توسط Homer_Simpson

هومر به قصد خرید لباس شویی نو به فروشگاه می رود اما در انتهای مسیر متوجه بوی دلپذیر باربکیو کباب می شود و....

تصویر

مترجم: سالــــوادور

تصویرتصویر