صفحه 1 از 1

فصل 26 - قسمت 11: رفیق جدید بارت

ارسال شده: دو شنبه 17 تیر 1398, 2:57 am
توسط Homer_Simpson

بعد بازنشسته شدن همکار هومر، بار سنگین کار شرکت به دوش او می افتد و مارج برای رهایی هومر از این فشار به او پیشنهاد می کند تا به سیرک بروند...

تصویر

مترجم: سالــــوادور

تصویرتصویر