صفحه 1 از 1

فصل 14 - قسمت 20: لطفا ترمز کن خانمم

ارسال شده: پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398, 7:41 am
توسط Homer_Simpson

بعد از اینکه گواهینامه هومر باطل میشود مارج مجبور به رانندگی برای اعضا خانواده می شود و این مسئله باعث میشود که...

تصویر

مترجم: سالــــوادور

تصویرتصویر