صفحه 1 از 1

فصل ۱۶ – قسمت ۲۱: پدر، پسر و مهمان مقدس!

ارسال شده: جمعه 19 مهر 1392, 1:07 am
توسط SHaHaB

بارت به دنبال یک اتهام دروغین مجبور به ادامه تحصیل در مدرسه کاتولیک می‌شود و هومر نیز کاتولیک می‌شود ولی مارج از این قضیه راضی نیست…

تصویر

تصویر
مترجم: UNFORGIVEN

تصویر