صفحه 1 از 1

فصل 13 - قسمت 12: جدیدترین تفنگ غرب

ارسال شده: یک شنبه 28 آبان 1396, 10:37 am
توسط Homer_Simpson

بارت با یک بازیگر کابوی بازنشسته آشنا می‌شود و او را متقاعد می‌کند تا دوباره در برنامه ی کراستی به دنیای بازیگری برگردد.

تصویر

مترجم: redmonster

تصویرتصویر