صفحه 1 از 1

فصل ۱۱ – قسمت ۴: خانه درختی وحشت ۱۰

ارسال شده: یک شنبه 6 مرداد 1392, 4:41 pm
توسط SHaHaB

داستان های این قسمت: من میدونم تو چیکار-میکارا کردی، ژنا ژیکینگِ بی امید و زندگی یک وسیله برای مردن توئه.(با همکاری mohammadhoseinjj)

تصویر

تصویر
مترجم: behnam

تصویر


Re: فصل ۱۱ – قسمت ۴: خانه درختی وحشت ۱۰

ارسال شده: دو شنبه 7 مرداد 1392, 11:19 am
توسط mohammadhoseinjj
مگه میشه من قسمت به درد نخور زیرنویس کنم؟

Re: فصل ۱۱ – قسمت ۴: خانه درختی وحشت ۱۰

ارسال شده: دو شنبه 7 مرداد 1392, 9:52 pm
توسط بهنام قرشی
اصلاً خونه های درختی وحشت همشون قشنگن. (به جز خانه درختی وحشت یک) :D