سایت فارسی سیمپسون ها
http://forum.simpsons.ir/

فصل نوزدهم (تکمیل)
http://forum.simpsons.ir/viewtopic.php?f=9&t=119
صفحه 1 از 1

نویسنده:  bart [ چهارشنبه 11 اوت 2010، 00:48 ]
عنوان پست:  فصل نوزدهم (تکمیل)

فیلم سینمایی - من این فیلم رو غیر قانونی دانلود نمیکنم.(م ح لسانی)

قسمت 1 - قول میدم 20 سال صبر نکنم تا یه فیلم سینمایی جدید بسازم!
قسمت 2 - روزنامه "وال استریت جورنال" بهتر از همیشه است ! (Mamali)
قسمت 3 - *
قسمت 4 - من "بانک تضمین شده دولتی" نیستم ! (Mamali)
قسمت 5 - *
قسمت 6 - هیچ چیزی به نام "iPoddy" وجود ندارد ! (Mamali)
قسمت 7 - مهاجر ها، بیگانه های غیر قانونی نیستند!(م ح لسانی)
قسمت 8 - *
قسمت 9 - مرکز ایالت "مونتانا" ، "هانا" نیست!
قسمت 10 - معلم برای مالکیت مشترکش، بیش از حد پرداخت نکرده است ! (Mamali)
قسمت 11 - *
قسمت 12 - *
قسمت 13 - معلم هنر چاقه، حامله نیست!
قسمت 14 - *
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - هر کی برای خودش کسیه، صرف نظر از اینکه اون شخص "رالف" هست یا کس دیگه ! (Mamali)
قسمت 18 - *
قسمت 19 - این مجازات، قرون وسطایی نیست ! (جریمه نوشتن پای تخته) (با فونت قرون وسطایی) (Mamali)
قسمت 20 - *

نویسنده:  bart [ چهارشنبه 11 اوت 2010، 00:50 ]
عنوان پست:  ورژن اصلی

فیلم سینمایی - I will not illegally download this movie

قسمت 1 - I will not wait 20 years to make another movie
قسمت 2 - The Wall Street Journal is better than ever
قسمت 3 - *
قسمت 4 - I am not a FDIC-insured bank.
قسمت 5 - *
قسمت 6 - There is no such thing as an iPoddy
قسمت 7 - The Pilgrims were not illegal aliens
قسمت 8 - *
قسمت 9 - The capital of Montana is not "Hannah"
قسمت 10 - Teacher did not pay too much for her condo
قسمت 11 - *
قسمت 12 - *
قسمت 13 - The art teacher is fat, not pregnant
قسمت 14 - *
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - A person's a person, no matter how Ralph
قسمت 18 - *
قسمت 19 - This punishment is not medieval (in medivial writing style.)
قسمت 20 - *

صفحه 1 از 1 همه زمان ها بر اساس UTC + 3:30 ساعت [ DST ] تنظیم شده اند
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/