سایت فارسی سیمپسون ها
http://forum.simpsons.ir/

فصل شانزدهم (تکمیل)
http://forum.simpsons.ir/viewtopic.php?f=9&t=115
صفحه 1 از 1

نویسنده:  bart [ سه شنبه 10 اوت 2010، 06:29 ]
عنوان پست:  فصل شانزدهم (تکمیل)

قسمت 1 -
قسمت 2 -
قسمت 3 -
قسمت 4 - سیخونک زدن به یه راکون مُرده تحقیق به حساب نمیاد!
قسمت 5 -
قسمت 6 -
قسمت 7 -
قسمت 8 -
قسمت 9 -
قسمت 10 -
قسمت 11 - آبجوی داخل پاکت شیر، اسمش شیر نیست!
قسمت 12 -
قسمت 13 -
قسمت 14 -
قسمت 15 -
قسمت 16 -
قسمت 17 -
قسمت 18 -
قسمت 19 -
قسمت 20 - آشغال دماغ، ابزار نشان گذاشتن لای کتاب نیست!
قسمت 21 -

نویسنده:  bart [ سه شنبه 10 اوت 2010، 06:30 ]
عنوان پست:  ورژن انگلیسی

نسخه اصلی

قسمت 1 -
قسمت 2 -
قسمت 3 -
قسمت 4 - Poking a dead raccoon is not research
قسمت 5 -
قسمت 6 -
قسمت 7 -
قسمت 8 -
قسمت 9 -
قسمت 10 -
قسمت 11 - Beer in a milk carton is not milk
قسمت 12 -
قسمت 13 -
قسمت 14 -
قسمت 15 -
قسمت 16 -
قسمت 17 -
قسمت 18 -
قسمت 19 -
قسمت 20 - A booger is not a bookmark
قسمت 21 -

صفحه 1 از 1 همه زمان ها بر اساس UTC + 3:30 ساعت [ DST ] تنظیم شده اند
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/