صفحه 2 از 4

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: چهار شنبه 18 ژانویه 2012، 18:24
توسط SHaHaB
$simpsons نوشته شده:نام فعلی:$simpsons
تغییر به:Homer simpson
این نام قبلاً توسط کاربر دیگه ای انتخاب شده.

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: سه شنبه 24 ژانویه 2012، 22:03
توسط Rmin
نام فعلی:Armin75
تغییر به:Armin

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: سه شنبه 24 ژانویه 2012، 23:20
توسط Omid
armin75 نوشته شده:نام فعلی:Armin75
تغییر به:Armin
این نام قبلا انتخاب شده، باید یه اسم دیگه انتخاب کنید.

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: جمعه 27 ژانویه 2012، 14:00
توسط Homer_Simpson
SHaHaB نوشته شده:
$simpsons نوشته شده:نام فعلی:$simpsons
تغییر به:Homer simpson
این نام قبلاً توسط کاربر دیگه ای انتخاب شده.
اگه بین هومر و سیمپسون دو تا فاصله بزارید درست می شه؟

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: جمعه 27 ژانویه 2012، 17:33
توسط Aporis
$simpsons نوشته شده:
SHaHaB نوشته شده:
$simpsons نوشته شده:نام فعلی:$simpsons
تغییر به:Homer simpson
این نام قبلاً توسط کاربر دیگه ای انتخاب شده.
اگه بین هومر و سیمپسون دو تا فاصله بزارید درست می شه؟
سلام.
پیشنهاد میکنم که از نام کاربرای زیر استفاده کنید که هم دلخواه شماسی و هم میتونید اون رو بجای نام کاربیتون تغییر بدید :

Homer.Simpson
یا
Homer_Simpson

موفق باشید.
Aporis

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: جمعه 27 ژانویه 2012، 20:32
توسط SHaHaB
$simpsons نوشته شده:
SHaHaB نوشته شده:
$simpsons نوشته شده:نام فعلی:$simpsons
تغییر به:Homer simpson
این نام قبلاً توسط کاربر دیگه ای انتخاب شده.
اگه بین هومر و سیمپسون دو تا فاصله بزارید درست می شه؟
امکانپذیر نیست. از دو کارکتر فاصله نمیشه استفاده کرد.

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: شنبه 28 ژانویه 2012، 17:44
توسط Homer_Simpson
نام:$SIMPSONS
تغییر به :Homer_Simpson

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: یک شنبه 29 ژانویه 2012، 00:44
توسط SHaHaB
Homer_Simpson نوشته شده:نام:$SIMPSONS
تغییر به :Homer_Simpson
تغییر پیدا کرد.

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: شنبه 18 فوریه 2012، 20:19
توسط Rmin
نام:armin75
تغییر به :Rmin

Re: تغییر نام کاربری

ارسال شده: دو شنبه 20 فوریه 2012، 15:28
توسط Rmin
چرا رسیدگی نمیشه؟؟