صفحه 1 از 1

فصل 13 قسمت 9: ساکت شدن بوسیله ی سیم کشی دندان

ارسال شده: چهار شنبه 15 شهریور 1396, 9:51 am
توسط Homer_Simpson

هومر، مارج و بچه ها را به پاریس می برد. ولی برای اینکه بتوانند به این سفر بروند هومر باید یک "بسته" را به دست کسی برساند...

تصویر

مترجم: redmonster

تصویرتصویر